Pomoc prawna zadłużonym

Skarga na czynności komornika przewiduje możliwość zaskarżenia zarówno czynności jak i zaniechań komornika sądowego

Zaniechane rozumiemy jako sytuację, w której komornik nie dokonuje czynności do której jest zobowiązany. Skarga jednak nie przysługuje na czynności sądowe. Instytucja skargi przydaję się wówczas gdy wsytępują wątpliwości co do tego, czy poczynania komornika są legalne.

Naszą specjializacją jest oddłużanie
Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej


Kontakt